Doradztwo personalne z gwarancją jakości

Jesteśmy niezależną firmą świadczącą nieprzerwanie od 1999 roku usługi z zakresu doradztwa personalnego. Wsłuchiwanie się w potrzeby naszych Klientów pozwala nam zmniejszyć ryzyko niedopasowania pracownika do absolutnego minimum: poszukujemy właściwych osób na dane stanowisko i udzielamy gwarancji na każdego wyselekcjonowanego przez nas Kandydata. Proces rekrutacji przebiega dyskretnie, z dbałością o komfort Pracodawców i Kandydatów.

Dotarcie do wybitnych specjalistów

Specjalizujemy się w trudnych projektach. Rozległa sieć kontaktów, a także budowane przez lata zaufanie wśród wielu Kandydatów i Klientów, pozwala nam swobodnie poruszać się po rynku i docierać nawet do często niewidocznych profesjonalistów. Prowadzimy kompleksowe rekrutacje na stanowiska średniego i wyższego szczebla kadry menedżerskiej, wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz pracowników administracyjnych z różnych sektorów rynku.

Polskie i międzynarodowe projekty

Jesteśmy firmą lokalną, ale w zarządzaniu Human Resources wspieramy zarówno polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorców. Od wielu lat jesteśmy jedynym w Polsce partnerem międzynarodowej sieci Cornerstone International Group, wiodącej organizacji w dziedzinie doradztwa personalnego, co daje nam możliwość rozszerzenia naszej działalności z udziałem partnerów w 70 biurach na 6 kontynentach.

Kodeks Etyczny AESC

Będąc członkiem AESC (Association of Executive Search and Leadership Consultants), światowej organizacji zrzeszającej firmy executive search, w swoich działaniach stosujemy kodeks etyczny AESC:

Integralność

prowadzenie działalności gospodarczej w sposób uczciwy i nie wprowadzający w błąd

Profesjonalizm

prowadzenie działalności w sposób, który odzwierciedla pozytywnie zawód headhuntera

Kompetencja

wykonywanie wszystkich zadań doradczych kompetentnie i z odpowiednim poziomem wiedzy, sumienności i pilności

Objektywność

wykonywanie obiektywnej i bezstronnej oceny w każdej usłudze konsultingowej, z należytym uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności

Dokładność

dążenie do dokładności we wszystkich kontaktach z klientami i kandydatami oraz zachęcanie ich do wymiany odpowiedniej i dokładnej informacji

Konflikt interesów

unikanie lub rozwiązywanie ich poprzez ujawnianie

Poufność

szanowanie informacji poufnych powierzonych przez klientów i kandydatów

Lojalność

lojalne służenie swoim klientom oraz ochrona ich interesów podczas realizacji zadań

Równe szanse

wspieranie równych szans w zatrudnieniu i obiektywne ocenianie wszystkich wykwalifikowanych kandydatów

Interes publiczny
prowadzenie działalności w odniesieniu do interesu publicznego