OFFICE ADDRESS

Business Consulting
(search & selection)

Wyspiańskiego 4/5 street
01-577 Warsaw

Phone.: + 48 601 33 54 36

REGISTRATION DATA

Business Consulting Iwona Szybka

Zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki.

Wpis nr 51 w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia

VAT No: 525-158-39-87
REGON: 014859036

Contact us